Trang chủ‎ > ‎

Tài nguyên

Trung tâm lưu trữ tài nguyên: các văn bản pháp luật, các biểu mẫu, trình ứng dụng
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu báo cáo chuyển đổi vị trí công tác  35k v. 3 02:16, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác  21k v. 4 02:24, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu 1A kê khai tài sản bổ sung  80k v. 2 01:17, 26 thg 10, 2010 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo thời gian tập sự, thử việc  36k v. 2 18:22, 20 thg 12, 2010 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu đánh giá thời gian tập sự, thử việc  39k v. 2 18:22, 20 thg 12, 2010 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo chất lượng công chức - viên chức  36k v. 2 01:07, 18 thg 1, 2011 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Các biểu mẫu dùng trong công tác quy hoạch cán bộ dự bị  215k v. 2 18:30, 7 thg 6, 2011 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu nhập danh sách cán bộ, công chức làm công tác lao động, thương binh và xã hội tại quận huyện, phường xã  62k v. 3 17:34, 7 thg 2, 2010 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2012  26k v. 3 20:24, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu đăng ký tập huấn văn bản quy phạm pháp luật  44k v. 2 00:16, 27 thg 3, 2013 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Danh sách thống kê cán bộ đến tuổi nghỉ hưu  25k v. 2 02:41, 21 thg 7, 2011 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu cập nhật danh sách đoàn viên công đoàn  24k v. 2 01:10, 26 thg 7, 2010 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu danh sách nhân sự làm công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở  24k v. 3 00:36, 13 thg 1, 2010 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu thống kê số lượng công chức viên chức trong độ tuổi thanh niên  25k v. 2 00:02, 11 thg 7, 2011 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp.  98k v. 2 17:06, 11 thg 11, 2010 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định 68 về kê khai tài sản và các biểu mẫu   341k v. 2 20:23, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu xác nhận đóng BHXH, BHTN  45k v. 2 20:32, 24 thg 1, 2013 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu tín nhiệm dùng cho công tác bổ nhiệm lại  32k v. 2 16:37, 14 thg 2, 2011 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Phiếu bổ sung lý lịch 4a-BNV  54k v. 2 17:51, 25 thg 10, 2010 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu đánh giá công chức hàng năm (bản mới năm 2010)  89k v. 2 20:11, 30 thg 10, 2011 Hung Trinh Tuan
ċ

Tải xuống
Biểu mẫu đánh giá công chức năm 2012  34k v. 2 23:46, 20 thg 11, 2012 Hung Trinh Tuan
ċ

Tải xuống
Quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ban hành lần 2 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.  108k v. 2 17:21, 14 thg 2, 2011 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Thống kê chất lượng cán bộ  21k v. 3 23:57, 7 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu cập nhật danh sách cán bộ, công chức - viên chức đến tuổi nghỉ hưu.  33k v. 2 21:12, 18 thg 8, 2010 Hung Trinh Tuan
ċ

Tải xuống
triển khai quy định về đánh giá cong chức  30k v. 2 23:46, 26 thg 11, 2012 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm ông Lê Chu Giang - Phó Trưởng phòng bảo trợ xã hội giữ chức vụ Trưởng phòng bảo trợ xã hội.  437k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm bà Hồ Thanh Loan - PGĐ Trung tâm btte Gò Vấp giữ chức vụ Giám đốc TTBTTE Gò Vấp  227k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Trực - Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em giữ chức vụ Giám đốc trung tâm Hỗ trợ xã hội  355k v. 2 00:34, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bắc Việt - Phó giám đốc trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình giữ nhiệm vụ Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma tuý.  361k v. 2 00:34, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Trần Hữu Nghị - trưởng phòng bảo vệ trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình.  367k v. 2 00:34, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm bà Trần Thuỵ Hà - phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.  335k v. 2 00:34, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 277/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22/10/2012 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỵ – Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  746k v. 2 22:59, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa  762k v. 2 23:00, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Thế Minh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội  741k v. 2 23:00, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định 3589/QĐ-SNV bổ nhiệm ông Đoàn Tường Thuỵ - Trưởng phòng Thị trường Nhật Bản công ty xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco  295k v. 2 03:35, 8 thg 6, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tnxh.  180k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Quang - PGĐ trung tâm HTXH  195k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Chiến - Trưởng ban Quản trang thành phố.  214k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hoà - Phó trưởng ban Quản trang thành phố.  206k v. 5 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Phượng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính TT cai nghiện ma tuý Bố Lá giữ chức vụ PGĐ TT cai nghiện ma tuý Bố Lá  210k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè giữ chức vụ PGĐ TT dưỡng lão Thị Nghè.  210k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc  229k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Tân - chuyên viên phòng KHTC Sở giữ chức vụ PGĐ TT giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn.  231k v. 3 00:25, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Hồ Thị Thu Huyền - Phó giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội  248k v. 2 00:24, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  1969k v. 2 20:43, 15 thg 4, 2013 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Thông báo hỗ trợ kinh phí đào tạo y tế từ năm 2004 đến 2008  150k v. 3 00:35, 13 thg 1, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Khảo sát thực trạng nhà ở của công chức  806k v. 2 20:57, 10 thg 3, 2013 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  4522k v. 2 00:15, 11 thg 4, 2013 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ năm 2011  83k v. 2 16:41, 14 thg 2, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác  1109k v. 2 18:07, 23 thg 8, 2010 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch quy hoạch cán bộ dự bị giai đoạn 2011 - 2015  144k v. 2 18:24, 7 thg 6, 2011 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Dung - kế toán trưởng Ban Quản trang giữ chức vụ PGĐ Nhà Tang lễ thành phố.  228k v. 2 23:56, 3 thg 1, 2010 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức  834k v. 2 20:43, 26 thg 4, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức  918k v. 2 20:43, 26 thg 4, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Luật cán bộ, công chức  377k v. 2 20:02, 22 thg 3, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức  1569k v. 2 20:02, 22 thg 3, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Luật viên chức  1405k v. 2 01:40, 18 thg 1, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản  721k v. 2 02:09, 2 thg 11, 2011 Hung Trinh Tuan
ċ

Tải xuống
Nghị định 37/2007/NĐ-CP về kê khai tài sản thu nhập và thông tư hướng dẫn số 2442/2007/TT-TTCP, quyết định số 85/2008/QĐ-TTg và danh sách kê khai.  72k v. 2 19:03, 21 thg 10, 2009 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 01/2010/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ sửa đổi bổ sung thông tư 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản và thu nhập.  182k v. 2 17:56, 25 thg 10, 2010 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Điều động ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn đến nhận công tác tại Ban tổ chức Thành uỷ.  277k v. 2 17:33, 7 thg 2, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn của Sở nội vụ về văn thư lưu trữ  844k v. 2 22:51, 23 thg 11, 2009 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định của UBND Tp. Hồ Chí Minh về thành lập trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân  624k v. 2 00:24, 21 thg 4, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn 14607/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009  470k v. 2 23:54, 5 thg 11, 2009 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn thông báo triệu tập cb-cc đi học các lớp bồi dưỡng tiếng Anh khoá 2 năm 2009  374k v. 2 17:38, 7 thg 12, 2009 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định của uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về xếp hạng 1 đối với Trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  362k v. 2 02:19, 5 thg 5, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định xếp hạng Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần  718k v. 2 23:12, 10 thg 2, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định xếp hạng trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định  734k v. 2 23:12, 10 thg 2, 2011 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định của UBND Tp. Hồ Chí Minh về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức ngành hành chính năm 2010   4228k v. 2 07:21, 20 thg 12, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định của UBND về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2009 của các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH  1909k v. 2 00:51, 13 thg 1, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
QĐ thành lập trung tâm công tác xã hội trẻ em thành phố Hồ Chí Minh  550k v. 2 18:07, 2 thg 3, 2010 Hung Trinh Tuan
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định của UBND Tp. Hồ Chí Minh về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2010  1223k v. 3 00:25, 23 thg 11, 2010 Hung Trinh Tuan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  124k v. 2 19:09, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan
ĉ
Xem Tải xuống
  198k v. 2 19:09, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan
Comments