Trang chủ‎ > ‎

Danh bạ

Hiển thị 8 mục
Họ tênChức vụĐơn vịEmailTelMobile
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Họ tênChức vụĐơn vịEmailTelMobile
Trần Ngọc Sơn Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ ngocson@dolisa.org 38.225.645 0913654597 
Nguyễn Hồng Hà Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ hongha@dolisa.org 38.225.834 0983222941 
Phạm Đình Lương Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ luong@dolisa.org 38.225.834 0974366300 
Trần Thị Long Phụng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ phung@dolisa.org 38.225.834 0908759584 
Nguyễn Thị Phước Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ phuoc@dolisa.org 38.225.654 0909634053 
Bùi Thanh Sơn Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ thanhson@dolisa.org 38.225.645 0987501501 
Huỳnh Thị Thanh Trang Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ trang@dolisa.org 38.225.645 0909669779 
Trịnh Tuấn Hùng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ tuanhung@dolisa.org 38.225.834 0988235664 
Hiển thị 8 mục
Comments